μασ εμπιστευτηκαν

ux portfolio CASE STUDIES

Μια εφαρμογή η οποία μειώνει τη σπατάλη του φαγητού με το να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αγοράζουν φαγητό που δεν έχει πουληθεί σε πολύ χαμηλές τιμές.

Μια εφαρμογή υπολογιστή που ενώνει όλους τους εξ αποστάσεως εργαζόμενους, τους βοηθά να βρουν εργασία και επίσης αποτελέι μία κοινότητα που τους αποτρέπει απο το να νιώσουν μοναξιά